Contact met de meldkamer

Het melden van storingen

Wanneer uw alarminstallatie is aangesloten op de Detec meldkamer in Amsterdam, worden via de ingebouwde telefoonkiezer de alarmmeldingen en storingen doorgegeven aan de meldkamer.

Indien u contact opneemt met de meldkamer, dient u zich te legitimeren met middels uw ID-code,  welke op uw ID-kaart vermeld staat.

Voor storingen / informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met:                        Detec van den Dool Beveiligingstechniek bv te Arnhem

Telefoon   026 - 3630200
  • maandag t/m donderdag 08:00 t/m 17:00 uur
  • Vrijdag                           08:00 t/m 15:00 uur

Buiten Kantoruren: Detec meldkamer 

Telefoon   0900-2233832

Bij een zelfveroorzaakt alarm of bij het testen van de alarminstallatie altijd eerst de meldkamer bellen onder vermelding van persoonlijke code, uw pincode, uw wachtwoord of clientnummer.

Gelieve deze informatie ook aan uw kontaktpersonen te verstrekken.

Wanneer u buiten werktijd een beroep wilt doen op onze servicedienst, dient u een onderhoudscontract te hebben afgesloten voor preventief onderhoud.