Organisatie

De inbraakgevoeligheid van woningen, winkels of bedrijfspanden wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse.  

De te nemen maatregelen bestaan altijd uit de organisatorische, bouwkundige en elektronische en reactieve maatregelen (OBER). Eventueel compartimenterings- (C) plus meeneembeperkende (M) voorzieningen.

Beveiliging de algemene OBER maatregelen, aangevuld met eventuele specifieke maatregelen voor uw pand. Alleen een combinatie van deze vier aspecten zal zorgen voor een goede beveiliging.

Het belangrijkste zijn de preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen. Dit zijn de maatregelen die de inbreker zullen ontmoedigen (de planningsfase) en hem laten vertrekken naar een andere locatie. Het is een soort ontmoedigingsbeleid, want gelegenheid maakt nog steeds de dief.
De inbraakfase is te beïnvloeden, maar wel het moeilijkst. Als men binnen wil komen dan gebeurt dat ook. Door het nemen van Bouwkundige maatregelen is het echter wel moeilijker te maken om binnen te komen. Hier zal dus altijd aandacht aan besteed moeten worden.

Organisatorische maatregelen
De maatregelen welke betrekking hebben op het aanleren of juist afleren van bepaalde gewoonten. Meestal zijn maatregelen niet kosten verhogend maar doen wel op een stukje discipline.
U kunt hierbij denken aan:
• Het maken van een sluitronde waarbij u aandacht geeft aan eventuele brandgevaarlijke situaties, het afsluiten van ramen en deuren.
• Een goed sleutelbeheer: dus geen sleutels met een label met daarop het kenteken van de auto of iets dergelijks, en maak gebruik van een sleutelkluis.
• Het registreren en merken van waardevolle goederen door middel van registratiekaarten en foto’s.
• Het zorgvuldig zijn met informatie die een inbreker zou kunnen gebruiken, zoals teksten op het antwoordapparaat, adresgegevens in advertenties en briefjes op de voordeur.
• Waardevolle goederen opbergen in de kluis. Een inbreker kent alle plekken waar mensen dingen verstoppen.